Tjänster

lasbil2483scania2a

  • Transporterar styckegods sträckan Småland-Dalarna-Värmland.
  • Utökat med budbil för expressändningar.
  • Företaget är anslutet till Schenker.
  • För närvarande finns 13 st lastbilar samt 3 st budbilar.